Nieuws


Zoudttheater verdwijnt van het toneel
Geschreven op 27-10-2021 14:33:00

Na de voorstellingen van “Het hart van Herman” in het najaar van 2018 is het wat stilletjes geworden rondom onze toneelgroep. Nadien zijn in 2020 en 2021 verschillende pogingen ondernomen om weer van start te gaan. Dat heeft niet tot voldoende resultaat geleid.

Op 15 september 2021 hebben de leden unaniem besloten om de vereniging op te heffen. Daarmee wordt een periode van bijna 65 jaar afgesloten. Ook al beseffen we dat nieuw leven inblazen geen optie meer was vinden wij dit jammer.

Gelukkig kunnen we, leden en oud-leden, terugkijken op een tot het laatst toe succesvolle reeks voorstellingen en het plezier dat de leden hebben beleefd aan de totstandkoming daarvan tijdens de repetitieavonden.

Er is zeker toekomst voor het amateurtoneel. Wij treden definitief terug in de coulissen, anderen zullen het stokje overnemen. Met die gedachte nemen wij afscheid. Ook van u, publiek, dat onze voorstellingen in al die jaren hebt bezocht en wist te waarderen.


Wim de Nobel
voorzitter