Zoudttheater

Het Zoudttheater (tot 2012 onder de naam Toneelgroep Roden) heeft als vereniging in de inmiddels 60 jaar van haar bestaan heel veel voorstellingen geproduceerd, die naar genre, thematiek, vormgeving en speelstijl sterk van elkaar verschilden.
Spelers en publiek konden daardoor kennis maken met uiteenlopende werk- processen en resultaten daarvan.

Zoudttheater speelt uitsluitend stukken uit de officiële theaterliteratuur en werkt onder leiding van professionele regisseurs. Mede hierdoor heeft Zoudttheater een kwaliteit weten op te bouwen, die zich in positieve zin onderscheidt binnen de wereld van het amateurtoneel.

Lidmaatschap en contributie
De contributie bedraagt € 130,- per jaar. De contributie dient bij vooruitbetaling te worden voldaan (desgewenst in kwartaaltermijnen) op rekeningnummer NL51 INGB 0004 8384 32 tnv Toneelgroep Roden, te Roden.
Voor aspirant-leden geldt desgewenst een proefperiode van 1 maand.
Gedurende de proefperiode behoeft geen contributie te worden afgedragen.
Opzegging van het lidmaatschap dient vóór 1 april schriftelijk bij de secretaris te worden gemeld.

Rolverdeling
De regisseur/regisseuse draagt de artistieke eindverantwoordelijkheid en heeft om die reden de eind-beslissingsbevoegdheid tav de rolverdeling. Rolverdeling vindt altijd plaats onder voorbehoud van een periode van 2 tot 3 maanden.
Binnen deze periode behoudt de regisseur/regisseuse het recht om tot herverdeling van 1 of meerder rollen te besluiten.

Repetities
De woensdagavond is de vaste repetitieavond (in principe met uitzondering van de woensdagen, die in de schoolvakanties vallen). We repeteren op een heel mooie locatie: Kunstencentrum K38 in Roden. De repetities duren van 19.30 uur tot 22.00 uur. Om 19.30 uur gelegenheid tot koffie/thee drinken.
 
Op bepaalde momenten in het productieproces kan een enkele extra repetitie op een tweede avond of weekenddeel noodzakelijk zijn. Deze data worden aan het begin van de repetitie periode bekendgemaakt.

Voor meer informatie: neem contact op met Wim de Nobel wdenobel@ziggo.nl of 06 2035 3170